0333.977.688

Dịch vụ in UV 2 mặt – in bạt UV 2 mặt

Nhu cầu in ấn bạt quảng cáo ngoài trời với khổ in lớn,  được in uv 2 mặt với yêu cầu màu sắc hình ảnh giữa ban ngày và buổi tối (khi bật đèn) màu sắc được đảm bảo giống nhau (không bị nhạt đi khi bật đèn) màu sắc rực rõ và hình ảnh chồng khít lên nhau thì sẽ cần đến in uv 2 mặt với công nghệ in uv hiện đại nhất hiện nay.

Công nghệ in trên máy in uv 2 mặt là gì?

Công nghệ in uv 2 mặt là hệ thống máy in uv gồm 2 đầu phun mực UV (Gen 5, Gen 6 hoặc tuỳ loại) sẽ in cùng lúc lên 2 mặt khách nhau của chất liệu in sao cho chúng chồng khít lên nhau hoặc in lẻ từng đầu phun như dòng máy in uv một mặt và được làm khô ngay lập tức bằng đèn UV

Đặc điểm của in uv trên máy uv 2 mặt

a) Các chế độ in ấn có thể thực hiện được

  • In chế độ : màu – trắng – màu
  • In chế độ 2 mặt : in 2 mặt của vật liệu file giống nhau (double A-A)
  • In chế độ 2 mặt : mỗi mặt của vật liệu 1 file khác nhau (double A-B)
  • In chế độ : in trắng – màu

Đang cập nhật